دسته: هرمزگان- بندر عباس

بقول رضا صادقی: هیچکسی بندری و هیچ جا بندر نبود…گرم هست شرجی هست ولی میچسبه ، بندر عباس و قشم و جزیره هاش جاهایی هستند که با یه بار دیدن فقط گرفتارشون میشی و دوباره باید بری و ببینی