درباره من

 

 من مجید حاتمی هستممجید حاتمی.

من مجید حاتمی هستم   خرداد ماه سال  55  در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشودم و علم و ادب را با گرایش ریاضیات  در جنوب شهر تهران ، نزد وی آموختم .سپس به زبان خارجه علاقمند شده و برای تحصیل علم  به بغداد سفر نکردم …چه کاری بود برم بغداد ..ناامنی و جنگ و.. تجربه هایی بسی ارزشمند و سخت دارم مثل بمباران و جنگ و موشک باران و صف نان و نفت و کپسول قل دادن و کوپن و … و بسیاری از مشاغل را هم در سبد تجربیاتم دارم  و عاشق خانوادم و سفر و عکس گرفتن و شعر و موسیقی وعرفان و ماشین و گربه ام …!!

مممممم گلیرسن!!!