سیرجان

سیرجان سیرجان جزو جاهائی بود که آرزوی دیدنش را داشتم ، راستش بیشتر بخاطر بادگیر چپقی که توی تمام دنیا فقط یه دونه است و نظیر نداره بی تاب دیدن سیرجان بودم تا اینکه عید سال 97 توی مسافرت  بندر عباس این سعادت دست داد و منم باهاش دست دادم . دقیقا 970 کیلومتر از خونه رانندگی کردیم تا به سیرجان برسیم […]