سرعین

بالاخره رسیدیم به سرعین … به نظر من توریستی ترین جای ایران سرعین اردبیله … نه اینکه فکر کنید قشنگ ترین یا مفرح ترین.. نه ..از اینجا قشنگتر هست از اینجا تمیز تر و مرتب تر زیاده  … ولی اینجا واقعا یه شهر توریستیه … یعنی تمام امکانات شهر برای توریست ها بسیج شدند. شهر سرعین حدود 25 کیلومتری غرب […]