مقبره آقا سیف الدین

مقبره آقا سیف الدین مرجع عالیقدر و عارف بالحق  ، نگین روستای دیزج آباده. روستای دیزج آباد توی جاده قدیم تهرانه .. یعنی از زنجان که خارج میشید بجای اینکه تو اتوبان برید ،  مستقیم جاده را چند کیلومتر جلو بیایید سمت راست جاده روستای دیزج آباد را میبینید و سمت چپ مقبره آقا سیف الدین با دو تا مناره […]