یعقوب لیث صفاری

یعقوب لیث صفاری السلام علیکم ، مشاهدین الکرام فی کل مکان ..انا مجید ابن العلی ابن الولی الحاتمی من المدینه الطهران اخرج لزیارت المدائن فی الخوزستان .. الهلیا بنتی و الابنی الهیراد و الفیروزه زوجتی فی السیاره تشاهد مناظر الاطراف و انا درایوینگ یامان کرفولی.. فقط یک جمله بگم : اگه یعقوب لیث نبود الان من عربی مینوشتم و شما هم […]