بندر عباس

بندر عباس بندر عباس انقدر گرمه که تا برسی باید بگی : خام بدم پخته شدم ، سوختم … عید سال 97 برنامه سفر بندر عباس را اجرا کردیم و چقدر  هم خوب دراومد ..   طبق معمول هر سال تا روز ششم عید ، بازدید ها و عید دیدنی ها را جمع و جور کردیم و زدیم به دل […]