باغ دولت آباد

باغ دولت آباد آقا یعنی یزد بری و باغ دولت آباد رو نبینی انگار مکه رفتی و کعبه را ندیدی …. این باغ دولت آباد فوق العاده است ها … حالا از ما گفتن .. اصلش هشت باغ دولت آباد بوده … یه آقایی بنام محمد تقی خان(خان بزرگ) والی یزد بوده … چه موقع ؟ فکر کن 260 سال […]