آبادان

آبادان – برزیل بقول خودشون آبودان….    آبادان یعنی انرژی، یعنی صمیمیت، یعنی خاکی گری ..نمیدونید چقد خوشحالم که آبادان را دیدم و با مردم خونگرمش آشنا شدم .. من تا حالا خیلی از شهرهای ایران را گفتم خونگرم هستند ها  ، ولی جنوبی ها و خصوصا آبادان یه چیز دیگه است .. ظهر اهواز نهار را خوردیم و حرکت […]