خانه های تاریخی کاشان

خانه های تاریخی کاشان به نظر من زیباترین خانه های دنیا خانه های تاریخی کاشان هستند …تمام شهر کاشان پر از خونه های بزرگ و با عظمت و زیباییه که دونه دونه آجرهاشون را با عشق کار گذاشتند و بدا به حال کسانی که خونه های تاریخی کاشان را ندیدند …. یا دیدند و کف نکردند .. بزرگترین فرق خونه […]