خوی

خوی شهر خوی پایتخت تخمه آفتابگردونه  … , این شهر یه نشان از عشق هم داره .. ،  شمس تبریزی …، خیلی وقت بود دل تو دلم نبود که برم و ببینمش … و تابستون سال 97 سعادت یار شد و این سفر مهیا شد .. از تبریز منزل داداشم باتفاق رفتیم و طی یه سفر یکروزه شهر زیبای خوی […]