تبریز

تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی …. وقتی کوچیک بودم بنظرم خیلی دور بود … ولی دست قضا باعث شد محسن ، (برادرم) به تبریز کوچ کنه و خودم هم به واسطه شغلم در تماس مستقیم با تبریز باشم … حالا دیگه تبریز دور نیست و به عشق داداشم اینا  سالی چند بار یه گاز کوچولو میدیم و  فوری میرسیم تبریز […]