روستای وشنوه

روستای وشنوه قطعا هر جا سخن از اعتماد است ، نام …  نه .. ببخشید اشتباه شد  .. هر جا سخن از استان قم بشه ، پیش فرض ذهنی همه یه جای خشک و گرم و بی آب و علفه .. ولی استان قم یه شگفتی هائی داره که باورتون نمیشه .. روستای وشنوه یکی از اون شگفتی هاست . […]