کرمان

کرمان خودش یه ایرانه  … کرمان ترکیبی از چند تا شهر دیدنیه  … میدان نقش جهان اصفهان و حمام وکیل شیراز را توی  مجموعه گنجعلی خان داره .. شبیه باغ فین کاشان را توی باغ ماهان داره ، شبیه باغ دولت آباد یزد را توی فتح آباد داره ، شبیه گنبد سلطانیه زنجان را توی جبلیه داره  و شبیه شیخ صفی […]

مسجد جامع مظفری

مسجد جامع مظفری مسجد جامع مظفری  (مسجد جامع کرمان ) بنظر من لای قشنگی های گنجعلی خان گم شده و اگر اونها نبودند بیشتر و بهتر دیده میشد .. آخر بازار گنجعلی خان ، نزدیک میدان مشتاق  به راحتی مسجد را پیدا میکنید .. اگه از قدمتش بخوام براتون بگم حدود 700 سال پیش ساخته شده .. اون موقع ها امیر محمد […]

حمام گنجعلی خان

حمام گنجعلی خان این حمام یکی از شاخص ترین اماکن دیدنی کرمان محسوب میشه .. حمام گنجعلی خان کنج میدان گنجعلی خان ساخته شده و قدمتش مثل بقیه اجزا همون 400 ساله.. فکر کن سال 1000 خورشیدی حمام ساختند .. چه حمامی… !! یه کتیبه توی حمام هست که سال ساخت حمام را با شعر و حروف ابجد گفته : […]

باغ شازده ماهان

باغ شازده ماهان باغ شازده ماهان یکی از اسطوره های کرمانه  ،از کرمان تا ماهان حدود 40 کیلومتر فاصله است و دو کیلومتری بیرون شهر ماهان از دور یه نقطه سبز وسط کویر دیده میشه و وقتی نزدیک میرسی درختهای بلند برات دست تکون میدهند و متوجه میشی به باغ شازده ماهان رسیدی ..   باغ شازده ماهان  یکی از 9 باغ ایرانیه […]