سنندج

سنندج یا بهتر بگم  سنه دژ  عجیب جائیه .. سنندج شهر مردم مهربون و با معرفته یه شهر کوهستانی و سرد و باحال.. تعطیلات نیمه خرداد 96 را برای سنندج برنامه ریزی کردیم و ساعت 7 صبح روز جمعه از خونه زدیم بیرون ..اتوبان ساوه طبق معمول خلوت و مناسب بود و بعد از ساوه تا دو تا آهنگ گوش […]