شیراز

شیراز …چی بگم ؟ شیراز عالیه ، شیراز قشنگه ، شیراز شیک و دوست داشتنیه ، مردم شیراز ماه و  مهربونند ..مودب .. تو دل برو ..لهجشون.. عسل.. بهترین فصل برای دیدن شیراز فروردین و اردیبهشت و بعد هم پاییزه ..مهمترین نکته سفر به شیراز برنامه ریزی صحیح برای خوردن  فالوده  است .. باید طوری تنظیم کنید که یکبار ساعت […]