چک چک

چک چک  عبادتگاه پیر سبز یا چک چک مهمترین عبادتگاه زرتشتیان حساب میشه .. حدود 45 کیلومتر از اردکان باید تو دل کویر رانندگی کنید تا به چک چک برسید . مسیری که از دل کویر رد میشید فوق العاده زیباست .. و از بین کوهها و شن های روان عبور میکنید و تجربه دلچسبیه .. عبادتگاه چک چک بالای […]