پیر پالاندوز

پیر پالاندوز پیر پالاندوز اصلا اسم قشنگی نیست ..ایشون کفاش بودند نمیدونم چطوری و چرا معروف شدند به پیر پالاندوز کاش همه مثل من این بزرگوار را شیخ محمد عارف بشناسند .. یا بهتر بگم شیخ محمد کارندهی شیخ محمد کارندهی (پیر پالاندوز ) از عرفای بنام کشورمونه که هم دوره شیخ بهائی بودند ..   ایشان هم کیمیاگری بلد بودند هم […]