خرم آباد

واقعا نام خرم آباد برازنده خرم آباده که  اسم قدیمش شاپور خواست بوده …. سال94 توی تابستون یه پنجشنبه صبح زود قبل از اینکه خورشید بیدار بشه از تهران زدیم بیرون و وقتی خورشید خانوم بیدار شد دید ما ساوه را هم رد کردیم ..   یادم نیست مامان کجا بود که همراهمون نبود و چهارتایی بودیم .. از مسیر […]