نائین

نائین ما تا حالا دوبار نائین رفتیم و اگه یه بار دیگه بریم قطعا میشه سه بار.. نائین یه شهر جمع و جور وسط کویره که قشنگی های خاص خودشو داره .. فقط یادتون باشه که توی تابستون خیلی گرمه .. نائین هم مثل اردستان زیر مجموعه استان اصفهانه ولی چون سر راه یزده بیشتر به یزد  میشناسیمش …. از […]