محلات تا شهرکرد

محلات تا شهرکرد عید سال 95 برنامه اولم کرمان بود که به هر دلیل نشد که بشه .. بعد چون محسن اینا براشون از تبریز مهمون رسید باز هم برنامه کمی عقب افتاد  بالاخره صبح روز هفتم عید ساعت 7 ما تهران را ترک کردیم …(بدون محسن اینا) به قصد محلات تا شهرکرد. اول اتوبان ساوه و بعد هم  سه […]