چالوس برفی و دریاچه ولشت

چالوس برفی و دریاچه ولشت بعد از چندین روز آلودگی طاقت فرسای تهران تصمیم گرفتیم برای یه تنفس یک شبه تهران را ترک کنیم و یه مهمونی به ریه هامون بدیم … کجا ؟ توی جاده چالوس برفی و دریاچه ولشت  ، پای سفر هم مسعود (برادرم )و خانومش و رها بودند ..مامانم بود و شدیم دو تا ماشین و […]