یعقوب لیث صفاری

یعقوب لیث صفاری السلام علیکم ، مشاهدین الکرام فی کل مکان ..انا مجید ابن العلی ابن الولی الحاتمی من المدینه الطهران اخرج لزیارت المدائن فی الخوزستان .. الهلیا بنتی و الابنی الهیراد و الفیروزه زوجتی فی السیاره تشاهد مناظر الاطراف و انا درایوینگ یامان کرفولی.. فقط یک جمله بگم : اگه یعقوب لیث نبود الان من عربی مینوشتم و شما هم […]

دزفول

دزفول دزفول یا بقول خودشون دزفیل همیشه تو ذهنم یه شهر بیابونی و جنگ زده را تصور میکردم … ولی اقرار میکنم دزفول بزرگترین اختلاف تصوراتم با واقعیت بوده … آقا عجب جای قشنگیه دزفول .. چقد ماهه .. چقد مردم ماه و مهربون و شوخ طبعی داره .. عجب شهر قشنگیه .. چه بازاری ..چه رودخونه ای .. چه […]