شوشتر

شوشتر نوجوون که بودیم تنها چیزی که راجع به شوشتر میدونستیم این شعر پر محتوا بود  : از اینجا تا به شوشتر    همش خون کبوتر .. اصلا یعنی چی؟ چه ربطی داره؟  از اینجا ، یعنی کجا ؟ مبداء کجا بوده ؟ چرا خون کبوتر؟ حالا اگه خیلی اهل مطالعه بودیم این ضرب المثل را هم بلد بودیم که : […]