قزوین گردی یکروزه

قزوین گردی یکروزه سال 91 اواخر تابستون یه پنجشنبه  با برنامه ریزی  قبلی سه تایی راهی قزوین شدیم …. اون موقع هیراد نبود … طبق معمول توی کرج خیلی معطل شدیم و ترافیک پل فردیس و گوهر دشت و مهر شهر باعث شد ساعت حدود 11 برسیم به قزوین … مستقیم به سمت بازار رفتم و  توی یه جای پارک مناسب […]