مسجد شیخ لطف الله

مسجد شیخ لطف الله بعضی جاها را سخت میشه توصیف کرد .. مخصوصا وقتی پای عشق و عاشقی در میون باشه ، مسجد شیخ لطف الله هم جزء همین جاهاست .. بنظر من مسجد شیخ لطف الله را نباید ببینید …. ، باید درک کنید  باید عاشقش بشید … مسجدی که با عشق ساخته شده ،  خدا کنه بتونم اونجوری […]